Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP có phó tổng mới

  Gốc

  Sáng ngày 14/4/2021, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã công bố quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Thanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

  Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty và ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng giám đốc Tổng công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Lãnh đạo Tổng công ty đều bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Lê Văn Thanh trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, trách nhiệm của mình, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm dám làm dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, tập hợp cán bộ toàn ngành thép.

  Ông Lê Văn Thanh cảm ơn lãnh đạo Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tin tưởng giao trọng trách và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trước nhiệm vụ mới nặng nề và khó khăn, ông Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cùng với sự hợp tác, giúp đỡ của toàn thể CBCNV Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Đồng thời, ông Thanh cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong toàn hệ thống Tổng công ty, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày càng phát triển, ổn định và vững chắc.

  Ông Lê Văn Thanh nguyên là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long. Ông Thanh nhận nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long vào tháng 5/2016, đúng vào thời điểm Công ty còn rất nhiều khó khăn về mọi mặt như sản lượng, vốn, thương hiệu... Với phương pháp quản trị nhất quán, khoa học, quyết liệt của đội ngũ lãnh đạo mới, Tôn mạ Vnsteel Thăng Long dần đã khởi sắc. Đặc biệt, trong vòng 6 năm làm việc tại đây, ông Thanh đã đưa Tôn mạ Vnsteel Thăng Long trở thành một thương hiệu có chất lượng uy tín hàng đầu Việt Nam. Hai lần liên tiếp Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đạt Thương hiệu Quốc gia - một chứng nhận vàng về chất lượng sản phẩm.

  Minh Thủy

   Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tong-cong-ty-thep-viet-nam--ctcp-co-pho-tong-moi-80400.htm