Tổng công ty Sonadezi đầu tư vốn vào 17 công ty

  Báo Đồng Nai
  Gốc

  Tổng giám đốc Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp (Tổng công ty Sonadezi) Trần Thanh Hải cho biết, thời gian qua, tổng công ty đã đầu tư vào 17 công ty và 5 khoản đầu tư tài chính với số vốn lên đến hơn 3,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có 6 công ty con và 11 công ty liên kết. Số vốn đã được Tổng công ty Sonadezi đầu tư vào các công ty con đến cuối năm 2021 là hơn 1,74 ngàn tỷ đồng và các công ty liên kết hơn 1,3 ngàn tỷ đồng, số vốn còn lại được đầu tư tài chính tại một số doanh nghiệp khác.

  Một số công ty nhận được đầu tư vốn lớn từ tổng công ty là Công ty CP Cấp nước Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi Châu Đức, Công ty CP Sonadezi Giang Điền, Công ty CP Cảng Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi Long Thành. Trong 3 năm qua, tổng công ty đã thoái vốn tại một số doanh nghiệp như: Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi Long Bình và Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An, Công ty CP Bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai.

  Hương Giang

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202208/tong-cong-ty-sonadezi-dau-tu-von-vao-17-cong-ty-3130347/