Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng thoái vốn hơn 1,3 triệu cổ phần tại CTCP Kinh tế-Kỹ thuật

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 26/7 tới, sẽ tổ chức phiên bán đấu giá để thoái vốn gồm 1,34 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Kinh tế-Kỹ thuật do Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng sở hữu, với giá khởi điểm 15.900 đồng/cổ phần.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần Kinh tế-Kỹ thuật (địa chỉ tại số 8 đường Nguyễn Tri Phương, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội), đi vào hoạt động năm 2010, với vốn điều lệ hiện là 38,8 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là dịch vụ nổ mìn tại địa phương; kinh doanh dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam; xuất nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng mà Công ty sản xuất, kinh doanh; ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; gia công trong thương mại; kinh doanh công cụ hỗ trợ…

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt hơn 368,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ phiếu cổ đông hơn 5,18 tỷ đồng.

Năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty hơn 80,2 tỷ đồng (giảm 78% so năm trước), lỗ sau thuế phân bổ cho cổ phiếu cổ đông hơn 6 tỷ đồng.

Tại phiên đấu giá tổ chức vào 9 giờ ngày 26/7 tới, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Kinh tế-Kỹ thuật đưa ra đấu giá 1,34 triệu cổ phần do Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng sở hữu, có mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phần, với giá khởi điểm 15.900 đồng/cổ phần.

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua là 0 cổ phần,

Các nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 24/6/2024 đến 15 giờ 30 phút ngày 19/7/2024, tại các đại lý Đấu giá; nộp Phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16 giờ ngày 24/7/2024, bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký; nộp tiền mua cổ phần từ ngày 26/7/2024 đến ngày 1/8/2024; hoàn tiền đặt cọc từ ngày 26/7/2024 đến ngày 30/7/2024.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tong-cong-ty-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-quoc-phong-thoai-von-hon-13-trieu-co-phan-tai-ctcp-kinh-te-ky-thuat-post815563.html