Tổng Công ty Đường sắt xin 'khất' kiểm điểm

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa báo cáo Bộ GTVT liên quan đến hàng loạt sai phạm theo Kết luận Thanh tra số 2222/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ mới đây.

Theo đó, VNR đã rà soát, điều chỉnh, hạch toán đúng quy định đối với 11 nội dung, tổng số tiền 1.109 tỷ đồng theo Kết luận Thanh tra Chính phủ đã nêu. Ngoài ra, VNR cũng kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp, phân định rõ giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư.

Tuy nhiên, liên quan đến việc yêu cầu rà soát, kiểm tra lại hiện trạng quản lý đất đai, trong đó có việc “biến hóa” 2 khu đất vàng tại trung tâm Hà Nội, VNR cho rằng, thời gian Bộ GTVT yêu cầu Tổng Công ty báo cáo chỉ trong vòng 1 tháng trong khi hiện trạng đất đai VNR quản lý kéo dài trên 34 tỉnh, thành phố.

“Tình hình quản lý và sử dụng tất cả các cơ sở nhà đất do trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số khó khăn nên Tổng Công ty chưa thu thập, tổng hợp được số liệu theo yêu cầu của Bộ GTVT”, VNR cho hay.

Còn việc thực hiện xử lý những đơn vị, các nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong Kết luận Thanh tra, lãnh đạo VNR cho rằng, do có nhiều sự việc được Thanh tra Chính phủ xem xét, thanh tra trong khoảng thời gian dài nên với thời gian gần 1 tháng, Tổng Công ty chưa tổng hợp được danh sách tổ chức, các nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm có liên quan và chưa tiến hành xem xét khuyết điểm, vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan.