Tổng công ty Bưu chính sẽ hoạt động từ 1/1/2008

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 26/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố quyết định thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, theo đó Tổng công ty sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2008 với tên giao dịch quốc tế Vietnam Post.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229438/Default.aspx