Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố hàng loạt thay đổi nhân sự cấp cao, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên vào các vị trí quan trọng trong nhiệm kì 2024-2029 và 2020-2025.

BIC có 6 sự thay đổi nhân sự cấp cao trong thời gian gần đây

BIC có 6 sự thay đổi nhân sự cấp cao trong thời gian gần đây

Theo đó, BIC bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tựa và ông Đặng Thế Vinh vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kì 2020-2025, Bà Vũ Kim Chi, Phó giám đốc ban Quản lý Đầu Tư - BIDV được bầu làm thành viên HĐQT và bà Nguyễn Bích Thảo, Phó trưởng phòng ban Quản lý Đầu Tư - BIDV được bầu giữ chức Thành viên BKS.

Hai trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm là bà Nguyễn Thị Vân Khánh không còn giữ chức vụ Thành viên HĐQT và ông Đỗ Việt Dũng không còn là Thành viên BKS. Lý do được đưa ra là vì cổ đông BIDV thay đổi nhân sự.

Bên cạnh đó, trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 4/4/2024, BIC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.570 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 600 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%. Cụ thể, ngày 16/09/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng. Số tiền chi trả dự kiến là gần 176 tỷ đồng và sẽ được thanh toán vào ngày 04/10/2024.

BIDV là cổ đông lớn nhất của BIC với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ, ước tính sẽ nhận về 90 tỷ đồng cổ tức. Fairfax Asia Limited, cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ sở hữu 35% vốn điều lệ, sẽ nhận về 61,6 tỷ đồng. Các cổ đông còn lại sở hữu 14% vốn sẽ nhận 24,6 tỷ đồng.

BIC có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt trên 10% trong 4 năm gần nhất. Năm 2023, tỷ lệ chi trả là 13%, các năm 2022, 2021 và 2020 lần lượt là 15%, 12% và 8%.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 1/2024, BIC ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm tăng 18,8% so với cùng kỳ, đạt 1.256 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 148 tỷ đồng, tăng 49,2%.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) được thành lập vào năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, cung cấp sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm nhà cửa...

Hiện nay, BIC là 1 trong 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị phần bảo hiểm gốc, thuộc Top 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường. Công ty cũng tiên phong trong việc phát triển kênh Bancassurance và kênh bảo hiểm trực tuyến (E-business) tại Việt Nam.

Thảo Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/tong-cong-ty-bao-hiem-bidv-bic-thay-doi-hang-loat-nhan-su-cap-cao-213794.html