Tổng công ty 36 lên kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng

Sáng 30/11/2016, Tổng công ty 36 - CTCP (TCT 36) sẽ tiến hành ĐHĐCĐ bất thường. Nội dung đáng chú ý được đưa ra bàn thảo lần này là phương án tăng vốn điều lệ của TCT từ mức 430 tỷ đồng hiện tại lên mức 1.000 tỷ đồng.

Tổng công ty 36 lên kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo kế hoạch, TCT 36 sẽ phát hành thêm 57 triệu CP chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/CP. Với tỷ lệ phát hành này, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu TCT 36 sẽ có quyền mua 13,2 CP phát hành thêm. Nếu việc phát hành thành công, TCT 36 sẽ thu về 570 tỷ đồng qua thương vụ này. Thời gian chào bán dự kiến vào quý I năm sau. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng vào việc bổ sung vốn lưu động và giảm dư nợ ngân hàng (470 tỷ đồng), đồng thời hợp tác đầu tư chuyển nhượng tài sản vào Dự án Bất động sản số 6 - 8 Chùa Bộc (100 tỷ đồng).

Trường hợp không thu đủ số tiền dự kiến, phần vốn còn thiếu sẽ được TCT 36 xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay hoặc huy động các nguồn khác.

Tính đến cuối quý III năm nay, nợ phải trả chiếm tới 93,6% tổng tài sản của TCT 36, tương đương 6.418 tỷ đồng. Trong đó có 2.100 tỷ đồng là khoản mục người mua trả tiền trước, bằng 2,8 lần số dư đầu năm. Vay nợ ngắn và dài hạn của TCT 36 là gần 2.000 tỷ đồng tính đến cuối quý III năm nay. 9 tháng đầu năm, TCT 36 lỗ 24,3 tỷ đồng sau thuế, trong khi cùng kỳ 2015 TCT vẫn lãi 46,4 tỷ đồng.

TCT 36 chính thức chào bán cổ phần lần đầu (IPO) vào ngày 14/4/2016. Kết quả, đã có 4,3 triệu CP được bán ra với mức giá bình quân 15.102 đồng/CP. Bộ Quốc phòng đã thu về gần 65 tỷ đồng trong thương vụ IPO doanh nghiệp đầu tiên của bộ này.

Hồng Lam