Tổng công trình sư Đ.Cô-zlốp qua đời

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Tối 7-3, ông Đmi-tơ-ri Cô-zlốp, Tổng công trình sư nổi tiếng của Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay, một trong những người đặt nền móng phát triển ngành du hành vũ trụ Liên Xô, đã từ trần tại thành phố Xa-ma-ra, thọ 90 tuổi...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.53409.qdnd