Tổng công suất các nguồn điện của Việt Nam đến năm 2030

Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; theo đó năm 2030, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930MW.

Tại Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, đến năm 2030, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930MW; tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400MW; tổng công suất nhiệt điện than là 30.127MW; tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW và tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400MW.

Đến năm 2030, tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000MW; điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880MW; thủy điện là 29.346MW; điện sinh khối là 1.088MW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-cong-suat-cac-nguon-dien-cua-viet-nam-den-nam-2030-post940457.vnp