Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Sáng 26/4/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tiếp Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tiếp Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chụp ảnh chung cùng các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-tong-bi-thu-tiep-bo-truong-bo-quoc-phong-trung-quoc/708856.vnp