Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

    Báo VOV
    242 liên quanGốc

    Sáng 4/5/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

    Văn Hiếu/VOV

    Nguồn VOV: https://vov.vn/multimedia/tong-bi-thu-phat-bieu-khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xiii-post941478.vov