Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên

(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư khẳng định bộ máy Nhà nước ở Việt Nam không hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập mà có sự phân định nhiệm vụ, hoạt động thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 26/6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc với cử tri tại Công an tỉnh Thái Nguyên và huyện Phổ Yên ( Thái Nguyên) để báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 12. Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo về kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 12, cử tri Thái Nguyên phát biểu bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những quyết sách lớn của Quốc hội, đặc biệt là tinh thần làm việc dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp, khẳng định sự tin tưởng và tâm đắc của cử tri đối với Quốc hội. Trao đổi với cử tri về việc Nghị quyết về xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vừa qua, Tổng Bí thư nêu rõ, một trong những mục tiêu quan trọng của thời kỳ quá độ lên CNXH là xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư khẳng định bộ máy Nhà nước ở Việt Nam không hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập mà có sự phân định nhiệm vụ, hoạt động thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, chúng ta mong muốn xây dựng Quốc hội ngày càng mạnh lên, Chính phủ và các cơ quan tư pháp cũng ngày càng mạnh lên. Trong thảo luận của Quốc hội có những ý kiến phát biểu khác nhau và việc dự án được trình ra Quốc hội nhưng chưa được thông qua cũng là điều bình thường. Một trong những hạn chế phát triển của đất nước ta hiện nay là cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó có đường sắt cao tốc là một chủ trương lớn trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc chưa thông qua Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong kỳ họp này là do Quốc hội thấy trong thời điểm hiện nay nước ta chưa có đủ các điều kiện cần thiết để xây dựng và dự án cần tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh… cho phù hợp. Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, với những dự án lớn được đưa ra thảo luận tại Quốc hội còn có những ý kiến khác nhau, sẽ tiếp tục chuẩn bị để khi đã “chín” thì lại trình Quốc hội thông qua. Trong thảo luận về các vấn đề lớn, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện rất trách nhiệm và dân chủ. Về nhiệm vụ từ nay đến hết năm, bên cạnh việc phải hết sức quan tâm đến phát triển kinh tế-xã hội, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng. Thu Hà