Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ thăm chính thức Nhật Bản

(HNM) - Nhận lời mời của Thủ tướng Nội các Nhật Bản Ta-rô A-sô, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ thăm chính thức Nhật Bản trong một ngày gần đây.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/203558