Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sắp thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc

    1 đăng lạiGốc

    ND - Ngày 7-11, Ban Đối ngoại T.Ư ra thông báo sau đây:

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109012&sub=48&top=36