Tổng bí thư Nông Đức Mạnh làm việc tại Bắc Kạn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Từ 23 - 25.12, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn công tác của T.Ư đã về thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Tổng bí thư đề nghị phải rà soát lại để điều chỉnh cho sát thực tiễn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081226001002.aspx