Kiên trì tiếp tục phòng chống tham nhũng

Kiên trì tiếp tục phòng chống tham nhũng

'Công tác phòng, chống tham nhũng tạo niềm tin mới trong nhân dân'

'Công tác phòng, chống tham nhũng tạo niềm tin mới trong nhân dân'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xã giao Đại sứ Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xã giao Đại sứ Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không khoan nhượng với tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không khoan nhượng với tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhiều cán bộ 'chưa thuộc bài, chưa đúng vai'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhiều cán bộ 'chưa thuộc bài, chưa đúng vai'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bất cứ làm việc gì cũng phải đúng chức năng, nhiệm vụ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bất cứ làm việc gì cũng phải đúng chức năng, nhiệm vụ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Văn phòng phải 'đúng vai, thuộc bài'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Văn phòng phải 'đúng vai, thuộc bài'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại biểu Quốc hội không được hứa suông

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại biểu Quốc hội không được hứa suông

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đại biểu Quốc hội phải nắm chắc pháp luật, thấu hiểu lòng dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đại biểu Quốc hội phải nắm chắc pháp luật, thấu hiểu lòng dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự tổng kết năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự tổng kết năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng đang từng bước được kiềm chế

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng đang từng bước được kiềm chế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Cùng hành động để lan tỏa giá trị nhân đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn TTXVN: Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn TTXVN: Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển

Tổng Bí thư: 'Không để tiêu cực, tệ nạn xâm nhập vào nội bộ Quân đội'

Tổng Bí thư: 'Không để tiêu cực, tệ nạn xâm nhập vào nội bộ Quân đội'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục từng bước hoàn thiện cương lĩnh, lý luận về chủ nghĩa xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục từng bước hoàn thiện cương lĩnh, lý luận về chủ nghĩa xã hội

Tổng Bí thư: Cương quyết xử lý tiêu cực là nâng cao uy tín quân đội

Tổng Bí thư: Cương quyết xử lý tiêu cực là nâng cao uy tín quân đội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện thăm hỏi Tổng thống Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện thăm hỏi Tổng thống Liên bang Nga

Công an phải luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã

Công an phải luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã

'Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm không làm giảm uy tín lực lượng công an'

'Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm không làm giảm uy tín lực lượng công an'

Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Công an toàn quốc

Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Công an toàn quốc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Không quá say sưa với thành tích'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Không quá say sưa với thành tích'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn'

Tổng Bí thư: 'Ai làm trái xu hướng chung, ai có tư tưởng khu biệt cần sửa đi'

Tổng Bí thư: 'Ai làm trái xu hướng chung, ai có tư tưởng khu biệt cần sửa đi'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Chính phủ với địa phương

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Chính phủ với địa phương

Tiếp tục tinh thần không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ

Tiếp tục tinh thần không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ

Tổng Bí thư: 'Kỷ luật cán bộ đau lòng nhưng phải tiếp tục làm'

Tổng Bí thư: 'Kỷ luật cán bộ đau lòng nhưng phải tiếp tục làm'

Tổng Bí thư: Lấy phiếu tín nhiệm giúp các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhìn lại mình

Tổng Bí thư: Lấy phiếu tín nhiệm giúp các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhìn lại mình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương 163 'Điểm tựa của bản làng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương 163 'Điểm tựa của bản làng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Quốc vương Campuchia Sihamoni

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Quốc vương Campuchia Sihamoni

Ban Bí thư họp về thực hiện các Nghị quyết số 18 và 19; góp ý vào dự thảo chỉ thị nâng cao chất lượng đảng viên

Ban Bí thư họp về thực hiện các Nghị quyết số 18 và 19; góp ý vào dự thảo chỉ thị nâng cao chất lượng đảng viên

Cần tránh khuynh hướng cầu toàn, nóng vội trong thực hiện Nghị quyết 18, 19 Khóa XII

Cần tránh khuynh hướng cầu toàn, nóng vội trong thực hiện Nghị quyết 18, 19 Khóa XII

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Hải Phòng, Đà Nẵng

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Hải Phòng, Đà Nẵng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đà Nẵng phải không để nhụt chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đà Nẵng phải không để nhụt chí

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

'Một bộ phận cán bộ không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân'

'Một bộ phận cán bộ không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân'

Vận động, đoàn kết nông dân trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước

Vận động, đoàn kết nông dân trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định đường lối đối ngoại và chính sách ba không của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định đường lối đối ngoại và chính sách ba không của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị giới thiệu nhân sự quân đội vào Trung ương khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị giới thiệu nhân sự quân đội vào Trung ương khóa XIII