Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại Công tước của Đại Công quốc Luých-xăm-bua

  - Chiều ngày 7/11/2011, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài Ăng-ri, Đại Công tước của Đại Công quốc Luých-xăm-bua đang ở thăm chính thức nước ta.

  (ĐCSVN) - Chiều ngày 7/11/2011, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài Ăng-ri, Đại Công tước của Đại Công quốc Luých-xăm-bua đang ở thăm chính thức nước ta.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại Công tước Đại Công quốc Luých-xăm-bua

  Tổng Bí thư khẳng định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ trong nhiều lĩnh vực với Luých-xăm-bua và EU; hoan nghênh các doanh nghiệp Luých-xăm-bua tham gia tích cực vào việc phát triển hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại với Việt Nam.

  Ngài Đại Công tước bày tỏ niềm vui mừng được thăm lại đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách, được chứng kiến những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam cần cù và dũng cảm đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đại Công tước đánh giá cao vị trí và vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; khẳng định Luých-xăm-bua tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác lâu bền với Việt Nam và phát huy vai trò của mình để thúc đẩy quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam trong thời gian tới./.

  Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=489034&co_id=30012