Tổng Bí thư: Lực lượng Công an phải xử lý nghiêm minh những cán bộ có sai phạm

Sáng 26/12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư: Lực lượng Công an phải xử lý nghiêm minh những cán bộ có sai phạm - Ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: Báo CAND

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 không chỉ triển khai công tác của năm 2017 mà với tầm nhìn toàn khóa còn có nhiệm vụ xác định những định hướng lớn cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong những năm tới, hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ toàn khóa Đại hội XII của Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị nhận định, đánh giá, phân tích, dự báo, bám sát xu hướng tình hình, nhận thức đầy đủ những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an; thảo luận, thống nhất các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ công tác trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và chúc mừng những thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua; nhấn mạnh trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân.

Phân tích tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất nặng nề.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Tổng Bí thư: Lực lượng Công an phải xử lý nghiêm minh những cán bộ có sai phạm - Ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm hoạt động xây dựng lực lượng CAND. Ảnh: Báo CAND

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; tích cực tham mưu xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng- an ninh, quốc phòng- an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy truyền thống quý báu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV