Tổng Bí thư kết thúc thăm Ănggôla và Môdămbích

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ănggôla và Cộng hòa Môdămbích.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243923/Default.aspx