Tổng Bí thư kết thúc chuyến thăm CHDCND Triều Tiên

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng In đã đã ra tận chân cầu thang máy bay từ biệt Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Hàng nghìn người dân thủ đô Bình Nhưỡng, trong trang phục dân tộc, vẫy cờ, hoa từ biệt các vị khách quý Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218812/Default.aspx