Tổng Bí thư: Đảng luôn coi trọng phát triển nông nghiệp

    Báo VTC News
    Gốc

    Trong buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 8/3, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239383/Default.aspx