Tổng Bí thư chúc mừng Chủ tịch Đảng Cộng sản Thụy Điển

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã gửi điện chúc mừng đồng chí Anders Carlsson nhân dịp đồng chí được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Cộng sản Thụy Điển.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234900/Default.aspx