Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Chủ tịch nước

Chiều 21-1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 21-1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, một số ban Đảng, cơ quan Trung ương. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, phát biểu của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và một số đại biểu nêu rõ, năm 2020, Văn phòng Chủ tịch nước đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch nước. Đặc biệt là phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước dự các hội nghị Trung ương khóa XII; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước họp Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; dự các kỳ họp thứ chín, thứ 10 Quốc hội khóa XIV; dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tham mưu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một số nội dung quan trọng về triển khai Chương trình đối nội, đối ngoại năm 2021. Năm 2020, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trong các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng, an ninh và đối ngoại,…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước luôn chú trọng nâng cao toàn diện chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; gắn công tác xây dựng Đảng bộ với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh,…

Năm 2021, Văn phòng Chủ tịch nước tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhạy bén, nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào công tác nghiên cứu, tham mưu phục vụ đắc lực hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch nước. Chủ động phối hợp với các văn phòng, cơ quan liên quan, tham mưu phục vụ tốt chương trình hoạt động đối nội, đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch nước,…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Văn phòng Chủ tịch nước đã có sáng kiến kết hợp tổng kết cả công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể. Đây là cách làm hay có thể phát huy. Đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng Chủ tịch nước năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, công chức cơ quan cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Văn phòng Chủ tịch nước trong thời kỳ mới. Công tác văn phòng không chỉ phục vụ, giúp việc đơn thuần mà phải là cơ quan tham mưu chiến lược về chủ trương, biện pháp, đề xuất chủ trương mới, phát hiện cái mới, kiến nghị những công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật ở tầm cao hơn. Muốn tham mưu, đề xuất đúng, cán bộ, công chức phải có trình độ chuyên môn cao, có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp tư duy, làm việc khoa học. Lâu nay, Văn phòng đã làm tốt, cần làm tốt hơn nữa, nâng tầm tham mưu lên nữa. Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan tham mưu cả về đối nội, đối ngoại, đó là những công việc hệ trọng, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất. Bản thân mỗi cán bộ, công chức cần không ngừng phấn đấu công tác và học tập tốt hơn nữa. Đồng thời, cơ quan, Đảng bộ Văn phòng phải chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng về con người; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, có chế độ chính sách phù hợp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức vừa có trình độ cao, vừa có bản lĩnh vững vàng, có nguyên tắc, làm việc khoa học, hiệu quả. Công tác chuyên môn phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cán bộ, công chức cơ quan phải làm “đúng vai, thuộc bài”, tức là làm đúng chức năng, nắm chắc nhiệm vụ được giao, có trình độ chuyên môn cao. Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Tổng Bí thư phải như một; phối hợp chặt chẽ đồng bộ hơn với các Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ. Đã làm tốt tới đây phải làm tốt hơn, chủ động hơn trong mọi công việc. Công tác tham mưu, chuẩn bị càng tốt bao nhiêu thì kết quả các hội nghị, các công việc càng tốt bấy nhiêu. Thực tế trong những năm qua, nhất là trong chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định điều đó. Từ đó tạo được niềm tin, khí thế phấn khởi, đồng lòng nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân, hướng về đại hội.

Với tình cảm chân thành, thân thiết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; bước sang năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao; năm 2021 công việc phải tốt hơn năm 2020,…

Tại Hội nghị, Văn phòng Chủ tịch nước đã trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 và phát động thi đua năm 2021.

BẮC VĂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-du-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-cua-van-phong-chu-tich-nuoc-632517/