Tôn vinh văn hóa của những người “kính chúa, yêu nước”

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Một sự kiện văn hóa vừa được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là cuộc trưng bày “Sống trong bí tích-Văn hóa Công giáo đương đại Việt Nam”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.49104.qdnd