Tôn vinh những người 'trao truyền' văn hóa dân tộc cho thế hệ tương lai của đất nước

Ngày 18/4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì hội nghị.

Lê Minh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ton-vinh-nhung-nguoi-trao-truyen-van-hoa-dan-toc-cho-the-he-tuong-lai-cua-dat-nuoc-20240418222609341.htm