Tôn vinh các doanh nhân vi mô Việt Nam tiêu biểu

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 14/2, tại Hà Nội, 60 doanh nhân vi mô tiêu biểu trên toàn quốc đã vinh dự được nhận giải thưởng của Ngân hàng Citibank Việt Nam bên lề Diễn đàn "Doanh nhân vi mô Việt Nam lần thứ nhất".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/227745/Default.aspx