Tôn vinh 9 lãnh đạo CNTT xuất sắc năm 2007

    Gốc

    (NLĐ) - Chín lãnh đạo công nghệ thông tin (CNTT) xuất sắc năm 2007 đã được tôn vinh trong lễ bình chọn diễn ra tối 19-9, tại Hà Nội.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/202853.asp