Tôn vinh 131 DN tiêu biểu thực hiện chính sách BHXH, BHYT phía Nam

Hôm nay (7/11), BHXH Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp (DN) tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN lần thứ I giai đoạn 2017-2021 khu vực phía Nam.

Có 131 DN tại 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam được tôn vinh và nhận Bằng khen của BHXH Việt Nam lần này. Hoạt động này nhằm ghi nhận, động viên các DN có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh 87 DN tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc về thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Việc chọn DN tiêu biểu đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của DN.KHÁNH CHI

Khánh Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ton-vinh-131-dn-tieu-bieu-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-bhyt-phia-nam-post1484325.tpo