Tồn tại kẽ hở trong quy trình kiểm tra, kiểm soát hóa đơn

Nhiều chuyên gia cho rằng, cơ chế quản lý hiện nay đang tồn tại một số kẽ hở trong quy trình kiểm tra kiểm soát hóa đơn.

Tồn tại kẽ hở trong quy trình kiểm tra, kiểm soát hóa đơn - Ảnh 1

Sau khi bản tin Tài chính kinh doanh của Trung tâm Tin tức VTV24 liên tục phản ánh về việc nhiều doanh nghiệp ma được thành lập hoặc chuyển đổi chủ sở hữu để mua bán hóa đơn khống gây thất thu thuế của Nhà nước, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế quản lý hiện nay đang tồn tại một số kẽ hở trong cơ chế thanh kiểm tra, cũng như giám sát luồng tiền và luồng hàng hóa của doanh nghiệp.