Tồn tại hay không tồn tại

TT - Với sáu bộ ảnh (Tranh tường và tranh đường, Âm thanh của cuộc sống, Tắc đường, Lên vùng cao, Một thế giới chật hẹp, Cuộc sống của một nghệ sĩ già) và hai sắp đặt, nhà nhiếp ảnh Trần Việt Văn đưa ảnh tiến đến gần hội họa trừu tượng, nơi tám câu chuyện nhỏ của anh dẫn khán giả chu du từ phố lên rừng, từ Đông sang Tây, từ hiện tại trở về quá khứ... để rồi nhận ra "ta" mới chính là nhân vật trung tâm.