Tôn giáo phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngay sau khi UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức công bố quy hoạch kiến trúc dự án vào chiều 18/9/2008, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội có văn bản gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ do Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trực tiếp ký. Tuy tiêu đề văn bản là "Đơn khiếu nại khẩn cấp", nhưng nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền "phong tỏa Tòa Tổng Giám mục Hà Nội", "sử dụng các lực lượng vũ trang để hỗ trợ cho việc phá hoại tài sản của chúng tôi", tỏ thái độ coi thường pháp luật và chính quyền Nhà nước: "Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/99945.cand