Tommasi đầu quân cho Queens Park Rangers

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tommasi chuyển đến Q.P.R theo dạng chuyển nhượng tự do và anh sẽ chơi cho đội bóng nước Anh trong vòng 1 năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=93634