Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VIII - Đơn vị bầu cử số 1

TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN - Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Bà ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1960. Quê quán: phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hiện cư ngụ tại số 23 đường 20, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác của Bà như sau: - Từ tháng 10 năm 1982 đến tháng 9 năm 1995: Bà công tác tại Sở Nông nghiệp thành phố, giữ các nhiệm vụ chuyên viên, Phó Trưởng phòng Tài chính. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11 tháng 3 năm 1994; - Từ tháng 10 năm 1995 đến tháng 9 năm 1999: Bà công tác tại Cục Quản lý Vốn và Tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp, lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng; - Từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 01 năm 2002: Bà giữ chức vụ Trưởng phòng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính thành phố; - Từ tháng 02 năm 2002 đến tháng 7 năm 2004: Bà là Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; - Từ tháng 8 năm 2004 đến nay: Bà công tác tại Sở Tài chính, lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng Ngân sách, Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Sở; Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố (12/2008); Trong công tác Đảng: Bà là Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính (9/2008), Bí thư Đảng ủy Sở Tài Chính (6/2010), Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố, Thành ủy viên (7/2009). Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004-2008, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2006, 2009 và nhiều Bằng khen của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố. Bà ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ứng cử bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (2011 - 2016), tôi ý thức đây là vinh dự đồng thời cũng là nghĩa vụ rất quan trọng trước nhân dân thành phố. Để làm tốt vai trò đại biểu của nhân dân, người cán bộ tài chính nhà nước, tôi xin trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động như sau: 1/ Thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành ngân sách thành phố, đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên và đột xuất, tập trung cho chi đầu tư phát triển với cơ cấu ngày càng tăng trong tổng chi ngân sách; chấp hành nghiêm chủ trương tiết kiệm của Đảng và Nhà nước, kiên quyết chống thất thoát, lãng phí trong chi ngân sách. 2/ Đề xuất các cơ chế tài chính nhằm tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường và kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. 3/ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt các chính sách xã hội như chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, chương trình nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, các chính sách đền ơn đáp nghĩa. 4/ Tăng cường công tác cải cách hành chính, giải quyết công việc kịp thời, đúng pháp luật, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân góp phần phát triển kinh tế thành phố. 5/ Thường xuyên gần gũi, tiếp thu và lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân, từ cơ sở đó tôi sẽ phản ảnh, nói lên cho được những khát khao, nguyện vọng, những bức xúc của cử tri, đặc biệt là cán bộ hưu trí, phụ nữ, bà con lao động nghèo. 6/ Bản thân tôi luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nơi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức để nâng cao chất lượng công tác tham mưu về tài chính - ngân sách, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Giáo dục gia đình chấp hành tốt pháp luật, gần gũi với nhân dân nơi cư trú và công tác. Với trách nhiệm được giao, dù được hay không được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tôi vẫn nguyện sẽ đem hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố./. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Ông LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU, sinh ngày 07 tháng 9 năm 1981. Quê quán: xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hiện cư ngụ tại số 48A, đường Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác của Ông như sau : - Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 4 năm 2003: Khi còn là Sinh viên Ông đã tham gia công tác Đoàn với nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Luật Thương mại, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; - Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 5 năm 2005: Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31 tháng 7 năm 2004; - Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 8 năm 2007: Ông được cử đi học Cao học ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ; - Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 01 năm 2008: Ông là cán bộ Ban Thanh niên - Trường học Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh; - Từ tháng 02 năm 2008 đến tháng 01 năm 2010: Ông là Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn 1; - Từ tháng 02 năm 2010 đến nay: Ông là Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, quận 1. Ông đã được tặng thưởng: Kỷ niệm chương “Vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Thủ tướng, Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Ông LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU Sau thời gian công tác Đoàn, được tổ chức phân công làm công tác Đảng ở cấp Phường, thực tiễn môi trường công tác đã giáo dục, rèn luyện tôi có nhận thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của nhân dân trong thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó, tôi càng tâm đắc hơn lời dạy sâu sắc của Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhận thức này đã thành hành trang quý giá nhất trong công tác hàng ngày của tôi là phải tin dân, trọng dân, gần dân, vì nhân dân mà phục vụ. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, tôi sẽ tập trung vào những trọng tâm sau: 1. Tôi xác định tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu Hội đồng nhân dân; do vậy phải thường xuyên đi cơ sở, tôn trọng và nghiêm túc lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; chân thành trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri sẽ giúp tôi nghe được nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn từ nhân dân. Những vấn đề quan trọng, bức xúc của nhiều người, của các giới,… sẽ tổ chức lắng nghe theo dạng chuyên đề, để từ đó có điều kiện nghe sâu, nắm chắc vấn đề và đó là cơ sở để tôi mang thực tiễn cuộc sống, trí tuệ của nhân dân tham gia xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố sát với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. 2. Luôn thường xuyên cập nhật, theo dõi, nghiên cứu các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; đặc biệt là vấn đề quản lý đô thị như quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô thị, trật tự an toàn giao thông, môi trường, cây xanh,… để kịp thời đề xuất những cơ chế, chính sách từ thực tiễn cuộc sống của nhân dân ở cơ sở đến với Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận để có các Nghị quyết và chủ trương, giải pháp sát hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phù hợp với sự phát triển ngày càng đi lên của thành phố. 3. Trong nhiệm vụ công tác của mình, tôi tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; đồng thời, tôi luôn cùng nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để các kiến nghị của nhân dân nhanh chóng được giải quyết, nhất là các thủ tục hành chính cần phải được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia giám sát. 4. Bản thân tôi luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, thường xuyên học tập và nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, hoạt động thực tiễn; có tinh thần trách nhiệm trong công tác; gương mẫu trong thực hành chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là đồng bào nghèo, người neo đơn, gia đình chính sách ngày càng tốt hơn để xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân thành phố./. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN ĐINH MINH PHƯƠNG - Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận 1. - Cử nhân Luật, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII ( nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Bà NGUYỄN ĐINH MINH PHƯƠNG, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1975. Quê quán: phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư ngụ tại số 2/12 đường Nguyễn Thành Ý, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác của Bà như sau: - Từ tháng 8 năm 1998 đến tháng 5 năm 2000: Bà là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Định, quận 1; - Từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 10 năm 2001: Bà là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản phường Tân Định, quận 1. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 2000; - Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 01 năm 2002: Bà giữ chức Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản phường Tân Định, quận 1; - Từ tháng 2 năm 2002 đến tháng 2 năm 2003: Bà là Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ phường Tân Định, quận 1; - Từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 7 năm 2005: Bà là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định, quận 1; -Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 7 năm 2008: Bà là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Định, quận 1; - Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009: Bà là Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Định, quận 1; - Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009: Bà là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Định, quận 1; - Từ tháng 4 năm 2009 đến nay: Bà là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1. Bà đã được tặng thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”. Bà NGUYỄN ĐINH MINH PHƯƠNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN ĐINH MINH PHƯƠNG Được trải nghiệm, rèn luyện, trưởng thành từ công tác đoàn thể, bản thân tôi nhận thức rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của địa phương; quyết định những chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để phát huy nguồn nhân lực, tiềm năng của thành phố cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của địa phương; đồng thời thực hiện chức năng giám sát, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, bản thân tôi sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, thường xuyên nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội - an ninh quốc phòng của thành phố làm cơ sở để đóng góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Thứ hai, với tư cách là ứng cử viên trẻ đang công tác trong đoàn thể Hội Liên hiệp Phụ nữ, tôi có điều kiện để cùng với Hội đồng nhân dân thành phố bàn bạc, quyết định những chủ trương, chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tạo cơ hội để phát huy tiềm năng trí tuệ, sức trẻ của thanh niên nói chung và lực lượng nữ thanh nói riêng đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Thứ ba, tăng cường sâu sát với nhân dân nơi ứng cử, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời cho chính quyền địa phương và các sở ban ngành chức năng giải quyết; đồng thời đẩy mạnh công tác giám sát, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân nói chung và nữ giới nói riêng có cơ hội học tập, có việc làm ổn định, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được bình đẳng, tiến bộ và phát triển; Thứ tư, quan tâm đến công tác cải cách hành chính nhằm giảm bớt phiền hà cho người dân, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát; góp phần đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, cửa quyền; xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bản thân tôi luôn nhận thức trở thành người đại biểu của nhân dân là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức cao cả và nặng nề, vì vậy cần phải phấn đấu thật nhiều để xứng đáng niềm tin và sự gửi gắm của cử tri./. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN NGUYỆT HUỆ - Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011–2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Bà NGUYỄN NGUYỆT HUỆ, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1954. Quê quán: xã Hòa Lộc, huyện Mõ Cày, tỉnh Bến Tre. Hiện cư ngụ tại số 257/11, đường Tạ Uyên, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác của Bà như sau : - Từ năm 1969 đến năm 1979: Bà dạy học cấp 1 tại xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Trong thời gian này Bà tham gia công tác Đoàn tại xã và được cử đi học văn hóa. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 29 tháng 10 năm 1975; - Từ tháng 10 năm 1979 đến tháng 9 năm 1983: Bà là cán bộ Ban Pháp chế tỉnh Bến Tre; - Từ tháng 10 năm 1983 đến tháng 12 năm 1996: Bà là Phó Trưởng phòng Tổ chức Đào tạo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre; - Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 5 năm 2009: Bà là Trưởng phòng Tổ chức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; - Từ tháng 6 năm 2009 đến nay: Bà là Thành viên, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Bà đã được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng I, Huân chương Lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Bằng khen của UBND thành phố. Bà NGUYỄN NGUYỆT HUỆ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN NGUYỆT HUỆ Kính thưa quý cô, bác, anh, chị,... Quá trình công tác và làm việc trong ngành tư pháp tôi đã nhận thức sâu sắc được vai trò to lớn và chức năng hoạt động của HĐND là hoạch định chính sách - kinh tế - văn hóa - xã hội, phân bổ ngân sách và giám sát việc thực thi pháp luật ở địa phương, để trên cơ sở đó HĐND TP có những quyết nghị đúng đắn hợp lòng dân, với thành quả đó là sự kết tinh của nhiều đại biểu trong HĐND đã làm nên. Hiểu, biết được tầm quan trong và chức năng của HĐND, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP chúng tôi cũng đã từng tham gia góp ý cùng HĐND TP về xây dựng văn bản qui phạm pháp luật và tham gia tham mưu cho UBMTTQVN TP giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại của công dân. Và vì thế thời gian qua tôi cũng trăn trở nhiều là làm sao, làm thế nào để mình có thể góp phần nhỏ bé, góp tiếng nói chung cùng HĐND - xây dựng chính quyền thành phố vững mạnh. Hôm nay tôi được UBMTTQVN TP giới thiệu ra ứng cử HĐND TP, tôi lại thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn, to lớn hơn khi được sự tín nhiệm của UBMTTQVN TP và hôm nay chúng tôi cũng rất mong được sự tín nhiệm của tất cả cô bác và các anh chị. - Nếu trúng cử HĐND TP chúng tôi nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn để tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân và cũng xem đó là nguyện vọng của chính mình để đề đạt với HĐND TP những chính sách, những góp ý xây dựng pháp luật. Để pháp luật được thực thi, được cụ thể hóa. Vì với thế mạnh của mình là Hội Luật gia TP hiện có trên 4.000 Hội viên được phủ kín 24 quận – huyện và phường xã; Hội có chức năng tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho tất cả các đối tượng trong đó có miễn phí cho người nghèo và gia đình chính sách, bên cạnh đó chức năng tuyên truyền cũng không kém phần quan trọng là luôn truyền đạt chuyển tải các văn bản pháp luật những chủ trương chính sách đến cộng đồng bằng nhiều biện pháp và nhiều hình thức khác nhau rất đa dạng và phong phú, để làm sao đưa pháp luật đến với cộng đồng dân cư đi vào thực tế sát với cuộc sống đời thường của người dân được thực thi một cách tốt nhất. - Chúng tôi cũng sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri tạo mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với nhân dân; lắng nghe, trao đổi, tiếp nhận những vấn đề dân kiến nghị để chuyển tải nguyện vọng chính đáng của người dân đến đúng địa chỉ và thường xuyên theo dõi kết quả. - Và trong các kỳ họp HĐND tôi cũng sẽ suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng khi biểu quyết một vấn đề nào đó mà vấn đề đó đưa ra đúng quy định pháp luật, phù hợp lòng dân đem lại lợi ích cho xã hội thì tôi kiên quyết bảo vệ. Tôi xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ đang làm công tác Hội. Và sẵn sàng chia sẻ những thông tin pháp luật, trợ giúp pháp lý bằng sự hiểu biết của mình đến với cô, bác, anh, chị./. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TỀ TRÍ DŨNG - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Ông TỀ TRÍ DŨNG, sinh ngày 14 tháng 8 năm 1981. Quê quán: phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư ngụ tại số 56, đường Đinh Công Tráng, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác của Ông như sau : - Từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 9 năm 2007: Ông công tác tại Công ty Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Trưởng bộ phận thị trường - Phòng Kinh doanh Gas, Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Công ty. Ông tham gia Chương trình đào tạo 300 Thạc sĩ - Tiến sĩ của thành phố từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 12 năm 2006; - Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 5 năm 2009: Ông là Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty Bến Thành; - Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010: Ông là Giám đốc Tài chính Tổng Công ty Bến Thành; - Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010: Ông là Đảng ủy viên, Giám đốc Tài chính Tổng Công ty Bến Thành; - Từ tháng 01 năm 2011 đến nay: Ông là Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành; Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 16 tháng 8 năm 2002 tại Trường Đại học Kinh tế thành phố khi đang là Sinh viên. Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố, Huy chương danh dự của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông TỀ TRÍ DŨNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-