Tóm tắt quá trình công tác của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải

    9 liên quanGốc

    Hôm nay (9-12), tại kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa, đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

    Trung Trực

      Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/985605/tom-tat-qua-trinh-cong-tac-cua-pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-ha-minh-hai