Tom Cruise và Katie Holmes không được từ chối yêu cầu của con gái

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Tom Cruise và Katie Holmes hiện đang tuân theo những nguyên tắc hết sức nghiêm khắc của giáo phái Scientology trong việc chăm sóc và dạy dỗ cô con gái 18 tháng tuổi, Suri của họ. Theo đó, họ không có quyền nói từ chối với cô con gái bé bỏng của họ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/VHGT/29219/default.aspx