Toilet có nhạc của Nhật

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Khi ngành công nghiệp Nhật Bản trở nên có hiệu suất hơn, các nhà thiết kế Nhật ngày càng nghĩ ra nhiều cách sử dụng tài năng của mình. Nhà phân tích môi trường Roger Harrabin đã nghĩ tới việc sản xuất loại toilet điều...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-09.6473383485