Tỏi: Vũ khí hữu hiệu chống bệnh nhiễm khuẩn da

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các nhà khoa học thuộc Đại học Đông London (Anh) đã khẳng định điều này sau khi khảo sát 52 bệnh nhân, theo Báo Mirror.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=67370