Tối ưu hóa phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp

Frost & Sullivan vừa đưa ra những kết quả khảo sát thị trường mới nhất về ứng dụng DN. Cuộc khảo sát bao trùm nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến ứng dụng DN, thể hiện rõ nhất ở nhu cầu của các DN vừa đối với việc khai thác tối đa các ứng dụng của họ để tạo ra một lợi thế đáng kể so với các đối thủ trong thị trường cạnh tranh hiện nay.

Ảnh minh họa: internet CôngThương - Từ cuộc khảo sát có tiêu đề: “Chuẩn mực về tối ưu hóa ứng dụng doanh nghiệp” được thực hiện với sự tham gia của 1.528 người từ các nước Úc, New Zealand, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia ASEAN, Frost & Sullivan đã rút ra những kết luận về những nhu cầu và mối quan tâm cấp thiết nhất liên quan đến các ứng dụng doanh nghiệp hiện nay, bao gồm cả tính dễ triển khai, khả năng mở rộng, tính dễ quản lý và giá trị mang lại từ các khoản đầu tư. Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), những yêu cầu chính đối với ứng dụng doanh nghiệp tập trung vào tính dễ triển khai; độ tin cậy và khả năng đáp ứng của hoạt động hỗ trợ sau bán hàng; độ linh hoạt của các ứng dụng, bao gồm cả năng lực để có thể tích hợp một cách dễ dàng với nhiều ứng dụng của các phòng ban và đối tác kinh doanh khác nhau cũng như yêu cầu về năng lực có thể cùng phát triển theo những nhu cầu kinh doanh mới của các ứng dụng đó. Thước đo hiệu năng quan trọng nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) là “đảm bảo sự hoạt động liên tục”, có thể được phản ánh qua những cấp độ khác nhau về độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng trên toàn khu vực.Tiếp đó là yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin phải hiểu được nhu cầu của bộ phận nghiệp vụ. Tuân thủ các quy định cũng được đánh giá là một nội dung hết sức quan trọng. 10 kết quả hàng đầu được những người tham gia khảo sát tại Việt Nam đưa ra bao gồm: 1. Triển khai dự án đúng dự toán ngân sách 2. Tốc độ giải quyết vấn đề 3. Khả năng tùy biến của ứng dụng 4. Quản lý an ninh của ứng dụng 5. Năng lực để đưa ra các quy trình mới 6. Triển khai dự án đúng thời hạn 7. Sử dụng các công cụ quản lý hiệu năng hệ thống 8. Triển khai các bản vá/khắc phục ứng dụng 9. Triển khai các cập nhật an ninh 10. Nhanh chóng mang lại lợi ích kinh doanh của dự án 5 trong số 10 tiêu chí hiệu năng hàng đầu được đưa ra cũng phù hợp với những tiêu chí được xác định bởi những người được khảo sát tại các nước ASEAN và APAC. Năng lực tùy biến các ứng dụng và đưa ra các quy trình mới cũng thu hút được sự quan tâm lớn hơn nhiều trong số những người được khảo sát tại Việt Nam so với tại các nước ASEAN và APAC – những nơi mà những thuộc tính này không nằm trong 10 mối quan tâm hàng đầu. T.H Ảnh minh họa: internet