Tôi tin tính nghiêm túc của kỳ thi năm nay hơn năm trước

Hanoinet - "Đến giờ chưa thể dự báo được. Nhưng tôi tin tính nghiêm túc của kỳ thi năm nay hơn năm trước. Còn nghiêm túc đến cỡ nào thì phải kết thức thi mới có nhận định chính xác. Và một khâu nữa là khi lên bảng điểm rồi, từ phổ điểm sẽ có thêm thông tin nữa."