Tội phạm giấu bọc ma túy khủng trong vùng kín, bác sỹ mất 12 tiếng để lấy ra

Dù biết chỗ cất giấu, các bác sỹ cũng phải mất 12 tiếng, sử dụng các biện pháp khác nhau mới lấy được bọc ma túy trong hậu môn ra ngoài.

VTC14