Tội phạm có “số đỏ”!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Trên đời có những người được ví là “số đỏ”, tức gặp được những điều may mắn mà không phải ai muốn cũng được. Thí dụ như rất nhiều người thường xuyên mua vé số mà không trúng, trong khi có người năm thì...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/chuyen_hang_tuan/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090223.76586.html