Tôi nhảy khi tôi đi và tôi ngồi khi tôi đứng, là con gì?

Liệu trong thế giới tự nhiên bạn có biết con vật gì mà thỏa mãn những đặc điểm kỳ lạ này không?

Câu đố: Tôi nhảy khi tôi đi và tôi ngồi khí tôi đứng, tôi là ai?

Ảnh minh họa.

Đáp án:

Kangaroo

Bạn có tìm ra được con vật nào khác nữa không?

Ảnh: Internet

Phạm Thu (Tổng hợp)