Tôi là... "nguồn nhân lực công nghệ thông tin"!

    Gốc

    Còn nhớ, khi cầm tờ thông báo của cơ quan cho đi học chương trình "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) trong bộ máy quản lý hành chính nhà nước" (gọi tắt là dự án 112) tôi đã rưng rưng xúc động thế nào. Một công chức ở một thành phố lớn - một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa công nghệ của khu vực miền Trung, dĩ nhiên, chúng tôi cũng phải là một trong những nơi đi đầu trong ứng dụng các khoa học công nghệ tiên tiến. Cơ hội lớn đã đến...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/9/20/209461.tno