Tôi kể chuyện đời với cả tấm lòng

Bộ phim Nữ bác sĩ, với đa số nhân vật là nữ, một ê-kíp làm phim cũng nhiều nữ, và một vấn đề hoàn toàn thuộc về phái nữ nhưng xứng đáng có sự quan tâm của toàn xã hội: việc sinh đẻ, hay văn hoa hơn, việc cho ra đời những con người.