Tôi đã làm MC từ 70 năm nay mà không biết

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Lúc sau này, trên báo chí, truyền hình tôi thường được thấy, được nghe hai chữ “MC” (em-xi), do hai chữ Master of Ceremony, để chỉ những “người dẫn chương trình” mà ra, tôi thường nghĩ tại sao chúng ta đã có danh từ “người dẫn chương trình”, mà lại phải dùng hai từ tiếng Anh như vậy? Gần đây có cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình”.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/1/179516