Tôi có được hưởng trợ cấp tuất hay không?

Chồng đã mất do bị bệnh hiểm nghèo, vợ chỉ ở nhà làm nội trợ, không có thu nhập thì có được hưởng trợ cấp tuất của chồng không?

Tôi có được hưởng trợ cấp tuất hay không? - Ảnh 1

Hình minh họa.

Bà Lưu Vỹ An (Ninh Thuận) hỏi: Chồng tôi trước đây làm việc cho 1 cơ quan nhà nước và đã có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc là 16 năm, sau đó chồng tôi xin nghỉ việc về làm kinh doanh tự do và đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng 1 lần cho số năm còn thiếu thời gian được hưởng lương hưu và chồng tôi đã được hưởng chế độ hưu theo quy định.

Vừa qua chồng tôi đã mất do bị bệnh hiểm nghèo, tôi thì đã gần 60 tuổi, chỉ ở nhà làm nội trợ không có thu nhập. Vì thế, tôi muốn quý báo tư vấn cho tôi biết trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp tuất của chồng tôi không?

Luật gia Hồng Hạnh trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau thì thân nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật Bảo hiểm Xã hội được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại Điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

c) Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 15 năm trở lên.

Đồng thời, tại điểm b khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu khi chết thuộc một trong các trường hợp như đã nêu trên.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp chồng bà đang hưởng lương hưu và đã có 16 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bà là vợ đã cao tuổi, không có thu nhập nên thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định.

PV