Hà Nội tổ chức một hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hà Nội tổ chức một hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Năm 2021, toàn TP Hà Nội sẽ tổ chức một hội đồng thi tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì, dành cho...
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Các trường cần quan tâm động viên, tạo tinh thần tự tin cho thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Các trường cần quan tâm động viên, tạo tinh thần tự tin cho thí sinh

Những điều cần lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Những điều cần lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

6 điểm mới quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2021

6 điểm mới quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2021

Sở hữu những chứng chỉ này thí sinh không cần thi vẫn được 10 điểm

Sở hữu những chứng chỉ này thí sinh không cần thi vẫn được 10 điểm

Trường hợp thí sinh được đặc cách thi tốt nghiệp THPT năm học 2021

Trường hợp thí sinh được đặc cách thi tốt nghiệp THPT năm học 2021

Các trường hợp miễn thi Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các trường hợp miễn thi Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có nhiều thay đổi, thí sinh cần lưu ý những gì?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có nhiều thay đổi, thí sinh cần lưu ý những gì?

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Lưu ý đặc biệt với bài thi Ngoại ngữ

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Lưu ý đặc biệt với bài thi Ngoại ngữ

Trường hợp nào được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp phổ thông?

Trường hợp nào được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp phổ thông?

Từ ngày 27-4, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Từ ngày 27-4, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thí sinh nào được miễn thi, đặc cách xét tốt nghiệp THPT?

Thí sinh nào được miễn thi, đặc cách xét tốt nghiệp THPT?

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 27-4

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 27-4

Lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ ngày 27/4

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ ngày 27/4

Danh sách trường hợp thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp 2021

Danh sách trường hợp thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp 2021

Trường hợp nào được miễn thi ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT

Trường hợp nào được miễn thi ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT

Hai trường hợp miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT

Hai trường hợp miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT

Những trường hợp nào được miễn thi môn Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2021?

Những trường hợp nào được miễn thi môn Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2021?

Thí sinh nào được miễn thi, đặc cách xét tốt nghiệp THPT?

Thí sinh nào được miễn thi, đặc cách xét tốt nghiệp THPT?

Những lưu ý quan trọng khi thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Những lưu ý quan trọng khi thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hai trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT

Hai trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT

Thí sinh chưa có căn cước công dân sẽ dự thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Thí sinh chưa có căn cước công dân sẽ dự thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021

Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021

Trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp phổ thông

Trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp phổ thông