Tốc độ tăng giá tiêu dùng đã chậm lại trong tháng 6

Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 26/6 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 2,14% so với tháng trước đó, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 3,91% của tháng 5 so với tháng 4.