Tốc độ bơm khí đốt dự trữ của châu Âu giảm mạnh

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    551 liên quanGốc

    Số liệu do hiệp hội Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) công bố ngày 02/7 cho thấy tỷ lệ dự trữ khí đốt ở các kho chứa ngầm của châu Âu tính đến tháng 6 vừa qua đạt gần 60%. Tuy nhiên, tốc độ bơm khí đốt dự trữ đã giảm mạnh so với những tháng trước.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/toc-do-bom-khi-dot-du-tru-cua-chau-au-giam-manh-44504.htm