“Tóc dài” nuôi nai

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNTS) Nuôi nai là nghề nhọc nhằn, thường chỉ do cánh đàn ông cáng đáng. Vậy mà ngay tại TP Quy Nhơn (Bình Định) có một “tóc dài” đứng ra nuôi đàn nai lên đến hàng chục con.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200915/20090408161914.aspx